Mi u Emil Frey Digital d.o.o., Ivane Brlić – Mažuranić 28, Varaždin, ozbiljno shvaćamo našu odgovornost koja proizlazi iz propisa o zaštiti osobnih podataka te prepoznajemo važnost osobnih podataka koje ste nam povjerili.

Emil Frey Digital d.o.o. se drži sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

  • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
  • Vaše podatke ne koristimo u svrhe s kojima niste upoznati
  • Ne čuvamo Vaše podatke duže nego što je to potrebno za ostvarivanje svrhe ili provedbu naših zakonskih obveza
  • Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama,
  • Ne koristimo automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,
  • Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s propisanim pravnim osnovama
  • Pohranjujemo Vaše osobne podatke na siguran način

PODACI O VODITELJU OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade je tvrtka Emil Frey Digital d.o.o., Ivane Brlić – Mažuranić 28, Varaždin, Hrvatska.

KOJA JE SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA?

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka u natječaju za koji ste se prijavili i/ili prilikom podnošenja otvorene molbe za posao, za evaluaciju Vaše prijave za zapošljavanje, komunikaciju s Vama tijekom postupka, odgovor na natječaj za posao ili na otvorenu molbu za posao, za vođenje evidencije o zaprimljenim molbama radi budućih potreba za djelatnicima, a sve na temelju Vašeg legitimnog interesa.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate izravno putem naše e-mail adrese, Emil Frey Digital d.o.o. prikuplja informacije o Vama. Za obradu Vaše prijave na natječaj za posao ili Vaše otvorene molbe za posao obrađuju se podaci iż vašeg životopisa.

KOLIKO ĆE DUGO BITI POHRANJENI VAŠI OSOBNI PODACI

Čuvat ćemo vaše osobne podatke iż životopisa sve dok postoji razumna vjerojatnost da  bi se isti mogli iskoristiti u ostvarenju vašeg legitimnog interesa – zapošljavanja, bilo da je riječ o natječaju na koji ste se javili ili o nekom od budućih natječaja ili potrebe za zapošljavanjem.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Osigurali smo tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka koje  prikupljamo.

VAŠA PRAVA

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, dostavu primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu.

Navedena prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu Emil Frey Digital d.o.o, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić br. 28,  ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@emilfreydigital.hr

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).